Siyaset: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler

Siyaset Kavramlar Kuramlar S re ler Siyaset Kavramlar Kurumlar S re ler art k klasikle mi say lan konular d ar da b rakmadan ancak bu konular yeni tart ma y ntemleri ve ama lar yla de erlendirmeyi hedefleyen metinlerden olu uyor Metin

 • Title: Siyaset: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler
 • Author: Kolektif Yüksel Taşkın
 • ISBN: 9789750516528
 • Page: 430
 • Format: Paperback
 • Siyaset Kavramlar, Kurumlar, S re ler art k klasikle mi say lan konular d ar da b rakmadan ancak bu konular yeni tart ma y ntemleri ve ama lar yla de erlendirmeyi hedefleyen metinlerden olu uyor Metinler kavram, kurum ve s re lerin devlet veya iktidar merkezli de il, toplum odakl belirlenmelerine ve s ralanmalar na zen g steriyor Siyaset Kavramlar, Kurumlar, S rSiyaset Kavramlar, Kurumlar, S re ler art k klasikle mi say lan konular d ar da b rakmadan ancak bu konular yeni tart ma y ntemleri ve ama lar yla de erlendirmeyi hedefleyen metinlerden olu uyor Metinler kavram, kurum ve s re lerin devlet veya iktidar merkezli de il, toplum odakl belirlenmelerine ve s ralanmalar na zen g steriyor Siyaset Kavramlar, Kurumlar, S re ler siyaset biliminde klasik ve temel say lan kavram ve tart malar ele al rken, yerel bilgiyi sorgulama s re lerine dahil eden, ele tirel perspektiflerin katk lar n da g zeten bir er eve sunuyor Siyasal ideolojiler, devlet, siyasal iddet, demokrasi, toplumsal akt rler, yasama, y r tme, yarg , siyasi partiler ve parti sistemleri, se im sistemleri, medya ve iktisat, siyasetle ili kileri er evesinde ayr ayr ele al n yor Ahmet Murat Ayta , Evren Balta, Tan l Bora, Menderes nar, Ahmet Demirel, Sezgi Durgun, Ahmet nsel, Mete Kaan Kaynar, Alev zkazan , Y ksel Ta k n, a da ng r ve Murat Y ksel in haz rlad b l mlerden olu an eser, niversite rencileri i in kaynak bir kitap, siyaset biliminin ve siyasal d ncenin ser venini merak eden b t n okurlar i in kapsaml bir rehber niteli inde

  • Unlimited [Sports Book] ↠ Siyaset: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler - by Kolektif Yüksel Taşkın ✓
   430 Kolektif Yüksel Taşkın
  • thumbnail Title: Unlimited [Sports Book] ↠ Siyaset: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler - by Kolektif Yüksel Taşkın ✓
   Posted by:Kolektif Yüksel Taşkın
   Published :2018-04-24T12:31:31+00:00

  One thought on “Siyaset: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *